Crisis Response for Southeast Minnesota

Adult & Children’s Line: 1-844-CRlSlS2

Productive Alternatives Crisis Stabilization Unit

Adult & Children’s Line: 1-218-998-2525

Mobile Mental Health Crisis Response Program

Adult & Children’s Line: 1-800-223-4512

Weekdays 4-10pm, Weekends & Holidays 1-11pm, Additional hours in Moorhead Public Schools

Four County Crisis Response Team

Adult & Children’s Line: 320-253-5555

Терминът “дистанционно” се появи през 70 -те и предложи един от основателите на интернет Тед Нелсън. Той мислеше за световна мрежа като средство за комуникация. Според идеята му интернет е трябвало да бъде прехвърлен на разстояния човешки глас, изображение и (!) На усещанията. След години технологията позволи на хората да https://aptekabulgarska24.com/kamagra-100mg-online-v-bulgaria/ и слушат, а сега най -накрая се чувстват с помощта на компютри.

Carver County Mental Health Crisis Program

Adult & Children’s Line: 952-442-7601

Yellow Medicine County

Adult & Children’s Line: 1-507-337-4980
Weekends & Holidays: 1-507-532-3236

Winona County

Adult & Children’s Line: 1-844-274-7472

Wilkin County

Adult & Children’s Line: 1-800-223-4512

Watonwan County

Adult & Children’s Line: 1-877-399-3040

Waseca County

Adult & Children’s Line: 1-844-274-7472